FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Den här kurskategorin riktar sig huvudsakligen till dig som säljer eller marknadsför, men även till dig som i olika sammanhang behöver representera din verksamhet eller din verksamhets produkter eller tjänster. För privata företag är det särskilt viktigt att alla medarbetare har viss kunskap om försäljning, marknadsföring, retorik och representation. Ovärderlig kunskap som tyvärr ofta förbises. 

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs får du chansen att fylla i en förstudie där du ges möjlighet att ställa frågor, men också berätta vad du vill lära dig mer om. Kursledaren kommer att läsa igenom förstudien och förbereda svar, diskussioner och övningar som är relevanta för just dig. Allt för att du ska kunna bli ännu bättre i din yrkesroll! 

Utbildning även efter kurs

Det kan vara svårt att komma ihåg allt man lärt sig under två dagar. Fördelen med våra utbildningar är att vi ser till så att du håller kunskapen levande, även efter kurs. Med vårt koncept får du möjlighet att ta kontakt med kursledaren efter kurs för att ställa de där sista frågorna. Dessutom ser vi till att förse dig med relevanta artiklar, boktips och videoklipp, vid flera tillfällen efter avslutad kurs. 

 

VÅRA UTBILDNINGAR INOM FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING