KOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING

Hur vi kommunicerar och uttrycker oss är avgörande för hur andra uppfattar oss. Våra utbildningar riktar sig till såväl chefer som medarbetare. På arbetsplatser är det ofta brister i kommunikationen som leder till missförstånd och eventuella konflikter.

Här hittar du våra utbildningar inom områdena Kommunikation och Konflikthantering. Vill du förbättra din förmåga att stå inför en grupp och hålla muntliga presentationer? Ja, då kanske du ska fundera på att gå en kurs i retorik. 
Eller behöver du lära dig mer om konflikter och svåra samtal med medarbetare – då har vi utbildningar för dig också!

Vi håller kunskapen levande

Med vårt koncept så är inte utbildningen över i och med kursens slut. Vi ser till att du får ytterligare kunskap och utveckling även efter att kursen avslutats. Du får möjlighet att hålla kontakt med kursledare, du får tips, filmklipp och artiklar som hjälper dig att hela tiden utvecklas. 

VÅRA UTBILDNINGAR INOM KOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING